Çalıştay Duyurusu: Çocuk ve Gençleri İhmal ve İstismardan Koruma

Alt Menü

YÖRET Vakfı, 15 Ocak 2011 tarihinde "Çocuk ve Gençleri İhmal ve İstismardan Koruma" konusunda bir çalıştay düzenliyor.

KONU: ÇOCUK VE GENÇLERİ İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUMA: DEĞERLENDİRME VE GİRİŞİMLER

Saat: 9.30- 17.00 Tarih: 15 Ocak 2011 Yer: Darüşşafaka Eğitim Kurumları

 

Kimler Katılabilir: Çocuk ve gençlerle çalışan okul psikolojik danışmanı, alanda çalışan psikolojik danışman ve psikologlar, sosyal hizmet uzmanları

 

1. KONFERANS: Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir? Hukuki ve Klinik Tanım (Saat:10.00-11.00)

İçerik: Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili hukuki tanımlar, ihmal ve istismar çeşitleri
Katılımcı sayısı: Maksimum 100 kişi
Süresi: 1 saat (45 dk. Sunum 15 dk. Soru- cevap)

Çalıştay uygulayıcısı: Klinik Adli Bilimler Doktoru Psikolog Yrd. Doç. Dr. Aslı Akdaş Mitrani Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

2. KONFERANS: Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Okulda ve Alanda Çalışan Psikolojik Danışman ve Psikologları İlgilendiren Hukuki Konular (Saat: 11.15-12.15)

İçerik: Kanuni sorumluluklar/haklar
Katılımcı sayısı: maksimum 100 kişi
Süresi: 1 saat (45 dk. Sunum 15 dk. Soru-cevap)
Çalıştay uygulayıcısı: Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu

3. ÇALIŞTAY: Okullarda Rehberlik Servisindeki Başvurularda Çocuk İhmal ve İstismarı Tanı, Girişim Yolları, Etkin Uygulamalar (Saat: 13.00-17.00)

İçerik: Okullarda Rehberlik servisindeki psikolojik danışmanlar için değerlendirme, kriz seansı görüşmeleri ve etkin girişimler. Okul danışmanının rolü ve duruşu.
Katılımcı sayısı : Maksimum 50 kişi. Bu çalıştay sadece okullarda görevli psikolojik danışmanlara açıktır.
Süresi: 4 saat
Çalıştay uygulayıcısı: Uzm. Psik. Dan. Refika Özkan Yazgaç, Altis Nöroloji ve Psikoloji Merkezi, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

4. ÇALIŞTAY: Danışmanlık Hizmeti Alınan Yerlerdeki Başvurularda Çocuk İhmal ve İstismarı Tanı, Girişim Yolları, Etkin Uygulamalar (Saat: 13.00-17.00)

İçerik: Alanda çalışan klinisyenlerin değerlendirme kriz seansı görüşmeleri ve etkin girişimler. İhmal ve istismar konusunda bilinmesi gereken faktörler. Mağdur olan çocuk ve aile ile görüşmelerde danışman /terapistin rolü ve duruşu.

Katılımcı sayısı : Maksimum 50 kişi. Bu çalıştay sadece danışmanlık merkezlerinde veya okul dışı danışmanlık hizmeti veren yerlerde çalışan psikolojik danışmanlara açıktır.

  Süresi: 4 saat
Çalıştay uygulayıcısı: Lisanslı Aile ve Evlilik Terapisti Sibel Erenel, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucu ve Program Yöneticisi – Eğitmen/ İLGİ PSİKOTERAPİ


ÖDEME: 150 TL (Resmi okullarda çalışan psikolojik danışmanlar ve yüksek lisans öğrencileri için)

175 TL (Özel okullarda ve danışmanlık merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlar ve psikologlar)

Telefonla kayıt yaptıranların, ücreti YÖRET Vakfı’nın banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Garanti Bankası – IBAN:TR 55000 62000 1320000 6298251 (Bütün şubelerden havale masrafı olmadan yatırabilirsiniz.)

 

Ücretler tüm gün içindir. Program, sabahtan iki konferans üst üste ve öğleden sonra iki paralel çalıştay şeklinde organize edilmiştir.

 

SİBEL USLUER ERENEL

Lisanslı Aile ve Evlilik (İlişki) Terapisti

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinden lisanslı (onaylı ve ruhsatlı) aile ve evlilik (ilişki) terapisti, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucusu, Program Yöneticisi ve Eğitmenidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aile, Evlilik ve Çocuk terapisi, ve Okul Danışmanlığı üzerine ikinci yüksek lisans derecesini California State University, Harvard’da yapmıştır. Doğuş ve Okan üniversitelerinde aile terapisi dersleri vermiştir. Enstitüsünde Kanada Satir Pasifik Enstitüsü onaylı aile terapisi eğitimini vermeye devam etmektedir. Kendi danışmanlık merkezinde çocuklar, ergenler, çiftler, yetişkinler ve ailelerle bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi yapmaktadır. YÖRET Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir. Erenel, çocuk istismarı, suça yönelme, madde bağımlılığı ve okulu bırakma konularında risk altındaki çocuk, gençler ve ailelerine; şiddete maruz kalmış çocuk ve yetişkinlere okullarda veya aile danışma merkezlerinde hizmet vermiştir. Çocuk ihmal ve istismarı konusunda ABD’de okullarda çocukları istismar ve ihmalden koruyucu, öğrenciler, veliler ve okul idaresine yönelik önleyici, koruyucu Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme programında çalışmıştır. Ayrıca ABD’de bulunduğu sürede ilçenin Çocukları Koruma Müdürlüğüyle işbirliği yapan Alameda Bölgesi Çocuk İstismarını Önleme Konseyi Eğitim Komitesi başkanlığı ve 10 yıl boyunca da komite üyeliği yapmıştır.

 

YRD. DOÇ.T. ASLI AKDAŞ MİTRANİ

Adli Psikolog

 

Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Lisans, 1995, Boğaziçi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, 1998, İstanbul Üniversitesi, Adli Bilimler Doktorası, 2005. 2006’dan beri Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarına paralel olarak Persona Life Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde yetişkinlerle psikoterapi yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri çocuk istismarı, risk altında/mağdur çocuklarla görüşme, cinsel suçlar, aile içi şiddet, ayrımcılık, suç mağduriyeti, suç ve rehabilitasyon üzerinedir. Çok sayıda araştırma, makale, basılı bildiri, kitapları vardır.

REFIKA YAZGAÇ ÖZKAN

Uzman Psikolojik Danışman / Psikodramatist

 

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Lisansı sonrası İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimlerinde Yüksek Lisans’ını tamamladı. Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi, Evlilik ve Aile Terapisi, EMDR, Hipnoterapi ve ABD’de Ohio eyaleti Cleveland Arabuluculuk Merkezinde ve Türkiye Arabuluculuk Derneği’nde Arabuluculuk eğitimlerini tamamladı. IPI Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü’nden eğitimlerini tamamlayarak psikodramatist oldu. Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Kognitif Davranışçı ve Psikodramatik temelli yaklaşımla, Sistemik Aile Terapisi Model’ini kullanmaktadır. EMDR ve Hipnoterapi, terapide kullandığı diğer yaklaşımlardır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), aile, ilişki problemleri ve performans geliştirme, çalıştığı başlıca sorun alanlarıdır.
Sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamında, YÖRET Vakfı ile 4 yıldır, kurumlarda yaşayan yaşlılara yönelik “Kuşaklar Köprüsü” projesini, psikoloji ve psikolojik danışmanlık öğrencileri gönüllüleri ile yürütmektedir. Halen Acıbadem Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapan Özkan serbest terapist olarak çalışmaktadır. TRT Çocuk televizyonunda program danışmanlığı da yapan Özkan’ın yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

 

AVUKAT AŞKIN YAŞAR TOPUZOĞLU.

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Çocuk Hakları alanında çalışmaları 1988 yılımda İstanbul’da Çocuk Mahkemelerinin kurulması ve 1989 yılında Türkiye’nin B.M Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalaması ile başladı.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezinin kurucu üyesi, ve 2002-2004 yılı dönem başkanı.’İhmal ve İstismar mağduru Çocuklara hukuki yardım merkezi’nin kurucusu. Aynı zamanda bu merkezde görev alacak avukatlar için gerçekleştirilen meslek içi eğitim çalışmalarında eğitici olarak görev aldı ve eğitim kitabının yazarlarından. Suça itilen çocukların yargılamasında görev alıyor. Çocuklarla ilgili soruşturma ve kovuşturma safhalarında Cumhuriyet Baş Savcılıkları ve Mahkemelerde uzlaştırmacı avukat olarak görev alıyor.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi ‘Çocuk Hakları’ ve ‘Çocuk yargılaması’ derslerini veriyor.

Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi hususunda çalışmalara devam ediyor.

 

YÖRET (Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı)

Valikonağı Cad. Akkavak Sok. No: 17/11 Nişantaşı –İSTANBUL Tel-Faks: 0212 219 28 67 – 246 76 47. yoret@yoret.org.tr . www.yoret.org.tr